เราคือผู้นำระดับนานาชาติ
ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

An international leader in research and development of natural products

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่น
Lypose "ไลโปเซ่"

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ

Prime Minister Herbal Awards (PMHA) ประจําปี 2564”

ผลิตภัณฑ์แนะนำ