เยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

เยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ภก.สมนึก สุชัย สุชัยธนาวนิช (ประธานกรรมการบริษัท เฮมพ์บิช จำกัด) คุณบุญเจริญ สุขจิตต์ (หุ้นส่วน บริษัท เอ็น พี บี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด) คุณชยุต ตั้งคารวคุณ (ประธานกรรมการบริหารบริษัท โอเบอรรี่ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด) และคุณนิชานันท์ สุนทรัตน์ เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

              เมื่อวันที่ 14  มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.30 – 12.00 น. ภก.สมนึก สุชัย สุชัยธนาวนิช ประธานกรรมการบริษัท เฮมพ์บิช จำกัด,  คุณบุญเจริญ  สุขจิตต์ หุ้นส่วน บริษัท เอ็น พี บี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  คุณชยุต ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริหารบริษัท โอเบอรรี่ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และคุณนิชานันท์ สุนทรัตน์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางธุรกิจและวิจัยกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภก. จีรเดช  มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

สนใจในบริการ

ขอบคุณที่สนใจในบริการ

ทีมงานจะติดต่อกับโดยเร็ว
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถ ADD LINE ได้

Shopping cart close