ศิษย์เก่าแวะมาสวัสดีปีใหม่

ศิษย์เก่าแวะมาสวัสดีปีใหม่

ศิษย์เก่าปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศิษย์เก่าปริญญาโท มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มาสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ศิษย์เก่าปริญญาเอก ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ประธานกรรมการบริหาร) และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม/กรรมการบริหารและผู้จัดการ) และ คุณมนทิรา  เจียรนัยกุลวานิช ศิษย์เก่าปริญญาโท มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ของศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) และ ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) มาสวัสดีปีใหม่แด่อาจารย์ทั้งสองท่านเนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565 พร้อมขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงความกตัญญูกตเวที ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่

สนใจในบริการ

ขอบคุณที่สนใจในบริการ

ทีมงานจะติดต่อกับโดยเร็ว
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถ ADD LINE ได้

Shopping cart close