ศิษย์เก่าแวะมาสวัสดีปีใหม่ 2565

ศิษย์เก่าแวะมาสวัสดีปีใหม่ 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ ศิษย์เก่าปริญญาเอก ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ได้มาสวัสดีปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 16.00 -17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. เพ็ญศักดิ์  จันทราวุธ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นศิษย์เก่าปริญญาเอก ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา  มโนสร้อย (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) และศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช  มโนสร้อย (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) ได้มาสวัสดีปีใหม่และมอบของขวัญแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา  มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ และ ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช  มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร เนื่องในโอกาสวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่

สนใจในบริการ

ขอบคุณที่สนใจในบริการ

ทีมงานจะติดต่อกับโดยเร็ว
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถ ADD LINE ได้

Shopping cart close