ศิษย์เก่าปริญญาโทแวะมามอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565

ศิษย์เก่าปริญญาโทแวะมามอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565

ดร.ภญ. วลัยลักษณ์ วิทย์กิตติลักษณ์ ผู้บริหาร บริษัท แอคชีพ ฟาร์ม่า จำกัด ศิษย์เก่าปริญญาโท ของศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ได้ส่งของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 11.00 -12.00 น. ดร.ภญ. วลัยลักษณ์  วิทย์กิตติลักษณ์ ผู้บริหาร บริษัท แอคชีพ ฟาร์ม่า จำกัด จังหวัดปทุมธานี และเป็นศิษย์เก่าปริญญาโท ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา  มโนสร้อย (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) และศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช  มโนสร้อย (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) ได้ส่งของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

สนใจในบริการ

ขอบคุณที่สนใจในบริการ

ทีมงานจะติดต่อกับโดยเร็ว
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถ ADD LINE ได้

Shopping cart close