“ไลโปเซ่” ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards (PMHA) ประจําปี 2564”

ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เชียงใหม่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards (PMHA) ประจําปี 2564” ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร “ไลโปเซ่” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาโดยมาโนเซ่ จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ประธานกรรมการ และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เชียงใหม่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards (PMHA) ประจําปี 2564” ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร “ไลโปเซ่” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาโดยมาโนเซ่ จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจําปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “กัญชานำไทย สมุนไพรสร้างชาติ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2564 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบันการแพทย์แผนไทย ได้คัดเลือกผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ (PMHA) ประจำปี 2564 ให้ได้รับรางวัลดังกล่าวภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและให้คำปรึกษาสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ และพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมสมุนไพรให้มีศักยภาพที่เข้มแข็งและเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ไลโปเซ่” ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินี้ ประกอบด้วยสารสกัดผสมจากสมุนไพรไทยที่ปรากฎในตำรับยาสมุนไพรในฐานข้อมูล “มโนสร้อย 3” ได้แก่ ถั่วแขก (Phaseolus vulgaris L.), ข่า (Alpinia galanga (L.) Willd.) และผงฝรั่ง (Psidium guajava L.)

สารสกัดสมุนไพรผสมจากตำรับยาสมุนไพรไทยที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์ “ไลโปเซ่” นี้ ออกฤทธิ์ 3 กลไก (3 in 1) ต่ออาหารที่รับประทาน คือฤทธิ์ลดการดูดซึมของไขมัน 1 กลไก และฤทธิ์ยับยั้งการย่อยแป้งและน้ำตาลอีก 2 กลไก โดยไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ 3 ชนิด คือ lipase, a-amylase, และ a-glucosidase ที่ย่อยไขมัน/แป้งและน้ำตาล ตามลำดับ ทำให้ไขมัน/แป้งและน้ำตาลไม่ถูกย่อยเป็นโมเลกุลเล็กจึงทำให้ไม่สามารถถูกดูดซึมเข้าร่างกายได้ Lypose มีฤทธิ์สูงกว่ายามาตรฐานที่ใช้ควบคุมน้ำหนักและลดระดับน้ำตาลในเลือด (Orlistat และ Acarbose) Lypose สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องอดอาหาร สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติและไม่ทำให้เกิดอาการท้องอืด จากผลการทดสอบในอาสาสมัคร พบว่า Lypose สามารถลดน้ำหนักได้อย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 2 เดือนโดยไม่มีอาการข้างเคียง โดยลดได้ 2 – 5 กิโลกรัม ภายใน 2 เดือน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการลดน้ำหนักว่าควรลดลง 1.80 – 3 กิโลกรัมต่อเดือน

เยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ภก.สมนึก สุชัย สุชัยธนาวนิช (ประธานกรรมการบริษัท เฮมพ์บิช จำกัด) คุณบุญเจริญ สุขจิตต์ (หุ้นส่วน บริษัท เอ็น พี บี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด) คุณชยุต ตั้งคารวคุณ (ประธานกรรมการบริหารบริษัท โอเบอรรี่ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด) และคุณนิชานันท์ สุนทรัตน์ เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

              เมื่อวันที่ 14  มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.30 – 12.00 น. ภก.สมนึก สุชัย สุชัยธนาวนิช ประธานกรรมการบริษัท เฮมพ์บิช จำกัด,  คุณบุญเจริญ  สุขจิตต์ หุ้นส่วน บริษัท เอ็น พี บี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  คุณชยุต ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริหารบริษัท โอเบอรรี่ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และคุณนิชานันท์ สุนทรัตน์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางธุรกิจและวิจัยกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภก. จีรเดช  มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่

ศิษย์เก่าแวะมาสวัสดีปีใหม่

ศิษย์เก่าปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศิษย์เก่าปริญญาโท มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มาสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ศิษย์เก่าปริญญาเอก ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ประธานกรรมการบริหาร) และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม/กรรมการบริหารและผู้จัดการ) และ คุณมนทิรา  เจียรนัยกุลวานิช ศิษย์เก่าปริญญาโท มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ของศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) และ ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) มาสวัสดีปีใหม่แด่อาจารย์ทั้งสองท่านเนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565 พร้อมขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงความกตัญญูกตเวที ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่

ศิษย์เก่าแวะมาสวัสดีปีใหม่ 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ ศิษย์เก่าปริญญาเอก ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ได้มาสวัสดีปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 16.00 -17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. เพ็ญศักดิ์  จันทราวุธ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นศิษย์เก่าปริญญาเอก ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา  มโนสร้อย (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) และศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช  มโนสร้อย (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) ได้มาสวัสดีปีใหม่และมอบของขวัญแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา  มโนสร้อย กรรมการบริหารและผู้จัดการ และ ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช  มโนสร้อย ประธานกรรมการบริหาร เนื่องในโอกาสวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ จังหวัดเชียงใหม่

ศิษย์เก่าปริญญาโทแวะมามอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565

ดร.ภญ. วลัยลักษณ์ วิทย์กิตติลักษณ์ ผู้บริหาร บริษัท แอคชีพ ฟาร์ม่า จำกัด ศิษย์เก่าปริญญาโท ของศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย และศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย ได้ส่งของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 11.00 -12.00 น. ดร.ภญ. วลัยลักษณ์  วิทย์กิตติลักษณ์ ผู้บริหาร บริษัท แอคชีพ ฟาร์ม่า จำกัด จังหวัดปทุมธานี และเป็นศิษย์เก่าปริญญาโท ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา  มโนสร้อย (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) และศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช  มโนสร้อย (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) ได้ส่งของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล