ความร่วมมือ

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในประเทศและนานาชาติ

ต่างประเทศ

1. Jiangsu Food and Pharmaceutical Science College (JFPC), Huai’an, Jiangsu, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

2. China Pharmaceutical University (CPU), Nanjing, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

3. Actieve, Co. Ltd. (a Venture Business of Tokyo University of Science based on TLO), ประเทศญี่ปุ่น 

4. Josai University, Sakado, Saitama, (Prof. Dr. Kenji  Sugibayashi), ประเทศญี่ปุ่น 

ในประเทศ

5. บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด (TCFF)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6. บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด จังหวัดนครปฐม

7. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

8. บริษัทโอโอทรี บิวตี้เซ็นเตอร์ จำกัด (ภญ. เนาวรัตน์  สนั่นพานิชกุล) กรุงเทพฯ

สนใจในบริการ

ขอบคุณที่สนใจในบริการ

ทีมงานจะติดต่อกับโดยเร็ว
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถ ADD LINE ได้

Shopping cart close