Perfumery Balm Manose

Perfumery Balm Manose

Perfumery Balm Manose บาล์มน้ำหอม มาโนเซ่

Apply on skin, neck, waist, back and joints (knees, ankles, finger joints,wrist etc.) where needed for longlasting perfuming andrelaxing

Containing natural products from aromatic volatile oil of Thai medicinal plants including Lavandula angustifolia, Jasminum officinale and Rosa centifola

15 grams

กำลังอยู่ในระหว่างการจดแจ้งกับ อย.

สนใจติดต่อสอบถามราคา

ติดต่อเจ้าหน้าที่

สนใจในบริการ

ขอบคุณที่สนใจในบริการ

ทีมงานจะติดต่อกับโดยเร็ว
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถ ADD LINE ได้

Shopping cart close