ผลิตภัณฑ์โลชั่นสำหรับผิวกายใช้กันยุง

ผลิตภัณฑ์โลชั่นสำหรับผิวกายใช้กันยุง

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์โลชั่นสำหรับผิวกายใช้กันยุง

2. สารสำคัญที่เป็นองค์ประกอบ : ส่วนผสมของน้้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย ซึ่งได้แก่ ตะไคร้หอม (Cymbopogon nardus) มะกรูด (Citrus hystrixDC.)แมงลัก (Ocimum basilicum, Lour) และส้ม (Citrus reticulata, Blanco) ที่เก็บกักในอนุภาคขนาดนาโน

3. เลขทะเบียน อย. : 47/59

4. คุณลักษณะเฉพาะ : 

  • ลักษณะทางกายภาพ :  สารละลายใสสีเหลืองอ่อน
  • pH : 5
  • กลิ่น : กลิ่นตะไคร้หอม

5. การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน :  HPLC fingerprint โดยใช้ gallicacid เป็น marker

6. .ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสำคัญในสารสกัดและผลิตภัณฑ์ :  

  • ฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยยับยั้งการหลั่ง nitric oxide ใน macrophage (RAW 264.7) เท่ากับ 59.39±1.58% ที่ความเข้มข้น 5 mg/ml ซึ่งมีฤทธิ์แรงคิดเป็น 1.39 เท่าของสารมาตรฐาน triamcinolone acetonide (มีฤทธิ์ต้านอักเสบเท่ากับ 42.59±2.28% ที่ความเข้มข้น 0.5mg/ml)
  • ฤทธิ์ต้านอักเสบโดยยับยั้งการสลายตัวด้วยความร้อนของ albuminในไข่ขาวโดยมีค่า IC50 เท่ากับ 13.44±1.90 mg/ml ซึ่งมีฤทธิ์แรงคิดเป็น 0.18 เท่าของสารมาตรฐาน diclofenac (มีค่า IC 50 เท่ากับ 2.38±0.03 mg/ml)
  • ฤทธิ์ต้านอักเสบโดยยับยั้งการบวมในหูหนู Wistar rats ที่ถูกเหนี่ยวน้าให้บวมด้วย EPP (ethyl phenyl propiolate) เท่ากับ 71.43±11.61% ที่เวลา 30 นาทีซึ่งมีฤทธิ์แรงคิดเป็น 1.26 เท่าของผลิตภัณฑ์ยาต้านอักเสบมาตรฐาน diclofenac gel (1%) ที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบเท่ากับ 56.57±12.20%

7. การทดสอบประสิทธิภาพในคน :  มีประสิทธิภาพลดการอักเสบจากแมลงกัดต่อย/ ไล่ยุงและแมลง

8. การทดสอบประสิทธิภาพในสัตว์ทดลอง :

9. การปนเปื้อนเชื้อ : ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค และมีจำนวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์และราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศไม่เกิน 1,000cfu/g ตามข้อกำหนดของ อย. กระทรวงสาธารณสุข (อย.)

10. การทดสอบความปลอดภัย :  ไม่พบการระคายเคืองในอาสาสมัครซึ่งทดสอบโดยวิธี closed patch test

11. ความคงตัว :  มีความคงตัวทางกายภาพเมื่อทดสอบโดยวิธี heating-cooling หลังเก็บที่อุณหภูมิ 45 และ 4 ºC จ้านวน 6 cycles

12.อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ30 ºC : 3-5 ปี

13. ข้อบ่งใช้และการน าไปใช้ : ใช้สเปรย์บนผิวหนังหรือเสื้อผ้าเพื่อไล่ยุงและแมลงโดยออกฤทธิ์นาน 3-5 ชั่วโมง/ลดการอักเสบและปวดจากแมลงกัดต่อย

14. ภาชนะบรรจุและการเก็บรักษา : บรรจุขนาด 25 ml ในขวดสเปรย์/เก็บในที่แห้งเย็นและป้องกันแสง

15. ข้อควรระวัง :

  • สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
  • หลีกเลี่ยงการสูดดมและอย่าให้เข้าตา
  • ล้างออกและหยุดใช้เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์
You're viewing: ผลิตภัณฑ์โลชั่นสำหรับผิวกายใช้กันยุง
Rated 0 out of 5
สอบถามราคา

สนใจในบริการ

ขอบคุณที่สนใจในบริการ

ทีมงานจะติดต่อกับโดยเร็ว
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถ ADD LINE ได้

Shopping cart close