แฮร์ซีรั่ม ดาร์โลส มาโนเซ่

แฮร์ซีรั่ม ดาร์โลส มาโนเซ่

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : แฮร์ซีรั่มดาร์โลสมาโนเซ่

2. สารสำคัญที่เป็นองค์ประกอบ :ประกอบด้วยส่วนผสมสารสกัดจากสมุนไพรไทย ซึ่งได้แก่ กะเม็ง (Eclipta prostrata) ข้าวฟ่าง (Sorghum bicolor) และถั่วเหลือง (Glycine max) ที่เก็บกักในอนุภาคขนาดนาโน

3. เลขทะเบียน อย. :50-1-6200033628

4. คุณลักษณะเฉพาะ : 

 • ลักษณะทางกายภาพ : ของเหลวสีเหลืองใสหนืดเล็กน้อย
 • pH : 6
 • กลิ่น : กลิ่นสมุนไพร
 • ขนาดอนุภาค : 965.9559.11 nm

5. การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน :  ได้จัดท้า HPLC fingerprint ที่พบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีคือ linoleic acid 0.26 mg/g ที่ retention time = 8.392 นาที

6. ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ :  ไม่พบการแพ้และระคายเคืองในเซลล์เพาะเลี้ยงผิวหนังมนุษย์และบนผิวอาสาสมัคร

 • ฤทธิ์จับอนุมูลอิสระโดยมีค่า SC50 เท่ากับ 249.0361.84mg/ml (SC50 ของวิตามินซีเท่ากับ 0.080.01mg/ml)
 • ฤทธิ์จับโลหะหนักโดยมีค่า MC50 เท่ากับ 228.8259.20 mg/ml (MC50 ของ EDTA เท่ากับ 0.090.00mg/ml)
 • ฤทธิ์ต้านอักเสบโดยยับยั้งการสลายตัวด้วยความร้อนของalbuminในไข่ขาวโดยมีค่าIC50เท่ากับ0.340.05 mg/mlซึ่งใกล้เคียงกับสารมาตรฐานdiclofenacซึ่งมีค่าIC50เท่ากับ 0.350.02mg/ml
 • ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ 5α-reductase ที่ความเข้มข้น 1 mg/ml เท่ากับ 10.063.25% คิดเป็น 0.89 และ 0.79 เท่าของ finasteride และ dutasteride ตามลำดับ
 • ฤทธิ์กระตุ้นการสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์เพาะเลี้ยงได้ 64.9010.34% เท่า ของ theophylline
 • ฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสในเซลล์เพาะเลี้ยงได้ 122.623.78% คิดเป็น 0.23 เท่าของ theophylline.

7. การทดสอบประสิทธิภาพในสัตว์ทดลอง :

 • หนูด้าที่ได้รับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีจ้านวนขนที่งอกขึ้นบนหลังมากกว่าหนูกลุ่มควบคุมและหนูที่ได้รับสารละลายยามาตรฐานdutasteride ทุกวันเป็นเวลา 6 สัปดาห์
 • หนูด้าที่ได้รับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีจ้านวน hair follicle มากกว่าหนูกลุ่มควบคุมและหนูที่ได้รับสารละลายยามาตรฐาน dutasteride ทุกวันเป็นเวลา 3 และ 6 สัปดาห์
 • กระต่ายที่ได้รับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีจ้านวนและความหนาแน่นของขนที่งอกขึ้นบนหลังมากกว่ากระต่ายกลุ่มควบคุมและหนูที่ได้รับทำสารละลายยามาตรฐาน 5% minoxidil ทุกวัน

8. การทดสอบประสิทธิภาพในคน :  จากการทดสอบบนหนังศีรษะในอาสาสมัครจำนวน 15 คน ทุกวันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า อาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีจำนวนเส้นผมที่งอกขึ้นมากกว่าอาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับสารละลายยามาตรฐาน 1% minoxidil

9. การปนเปื้อนเชื้อ : ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค และมีจำนวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์และราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศไม่เกิน 1,000cfu/g ตามข้อกำหนดของ อย. กระทรวงสาธารณสุข
อาสาสมัคร
10. การทดสอบความปลอดภัย :  ไม่พบการแพ้และระคายเคืองในเซลล์เพาะเลี้ยงผิวหนังมนุษย์และบนผิวอาสาสมัคร
11. ความคงตัว :  คงตัวทางกายภาพและทางเคมีโดยวิธี heating-cooling cycle เป็นเวลา 1 เดือน (เก็บที่อุณหภูมิ45และ4 ºC จำนวน 6 cycle) โดยพบปริมาณ linoleic acid ที่ใช้เป็น marker คงเหลือเท่ากับ 95% หลังการทดสอบ
12.อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ30 ºC : 5 ปี

13. ข้อบ่งใช้และการน าไปใช้ :  ใช้ทาบริเวณหนังศีรษะที่ผมหลุดร่วง โดยหยอดแล้วนวดทิ้งไว้1 นาทีทุกวัน หลังจากสระผมในตอนเย็นโดยให้ใช้ต่อเนื่องเป็นเวลา 1-2 เดือน

14. ภาชนะบรรจุและการเก็บรักษา : บรรจุขนาด 30ml ในขวด/ ป้องกันแสง เก็บในที่แห้งและเย็น

15. ข้อควรระวัง :

 • สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
 • หลีกเลี่ยงการสูดดมและอย่าให้เข้าตา
 • หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ให้ล้างออกและหยุดใช้ทันที
You're viewing: แฮร์ซีรั่ม ดาร์โลส มาโนเซ่
Rated 0 out of 5
สอบถามราคา

สนใจในบริการ

ขอบคุณที่สนใจในบริการ

ทีมงานจะติดต่อกับโดยเร็ว
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถ ADD LINE ได้

Shopping cart close