เฮอร์บอล แอลกอฮอล์ เจล


1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :
เฮอร์บอล แอลกอฮอล์ เจล

2. สารสำคัญที่เป็นองค์ประกอบ :  ประกอบด้วยส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรไทย ซึ่งได้แก่ เจตมูลเพลิงแดง (Plumbago roseaL.) และมะขามป้อม (Phyllanthus emblicaL.)

3. เลขทะเบียน อย. : 50-1-6300005289

4. คุณลักษณะเฉพาะ : 

 • ลักษณะทางกายภาพ :  เจลใส สีน้้าตาลอ่อน ซึ่งปราศจากสีสังเคราะห์
 • pH : 6
 • กลิ่น : กลิ่นสมุนไพร
 • ขนาดอนุภาค : มีขนาดอนุภาคเท่ากับ533.33±854.76 nm

5. การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน :  จัดท้า HPLC fingerprint โดยใช้ gallic acid เป็น marker

6. .ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสำคัญในสารสกัดและผลิตภัณฑ์ :  

 • มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus โดยมีค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ 50 % (MIC) เท่ากับ 500 mg/ml ในขณะที่ยามาตรฐาน erythromycin มีค่า MIC เท่ากับ 7.81 mg/ml
 • มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. epidermidisโดยมีค่า MIC เท่ากับ 250mg/ml ในขณะที่ยามาตรฐาน erythromycin มีค่า MIC เท่ากับ 31.25mg/ml
 • มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Candidaalbicans โดยมีค่า MIC เท่ากับ 500mg/ml ในขณะที่ยามาตรฐาน itraconazole มีค่า MIC เท่ากับ 10mg/ml

7. การทดสอบประสิทธิภาพในคน :  มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลินทรีย์

8. การทดสอบประสิทธิภาพในสัตว์ทดลอง :

 • หนูดำที่ได้รับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีจำนวนขนที่งอกขึ้นบนหลังมากกว่าหนูกลุ่มควบคุมและใกล้เคียงกับหนูที่ได้รับยามาตรฐาน dutasteride ภายหลังจากการทาเป็นเวลา 6 สัปดาห์
 • จากการตรวจพยาธิสภาพพบว่า หนูดำที่ได้รับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีจำนวน hair follicle มากกว่าหนูกลุ่มควบคุมและใกล้เคียงกับหนูที่ได้รับยามาตรฐาน dutasteride ภายหลังจากการทาเป็นเวลา 3 และ 6 สัปดาห์
 • กระต่ายที่ได้รับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีจ้านวนและความหนาแน่นของขนที่งอกขึ้นบนหลังมากกว่ากระต่ายกลุ่มควบคุมและใกล้เคียงกับกลุ่มที่ได้รับยามาตรฐาน 5% minoxidil
 • ไม่พบการระคายเคืองบนหลังกระต่ายที่โกนขนและได้รับการทาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

9. การปนเปื้อนเชื้อ : ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค และมีจำนวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์และราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศไม่เกิน 1,000cfu/g ตามข้อกำหนดของ อย. กระทรวงสาธารณสุข (อย.)

10. การทดสอบความปลอดภัย :

 • ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังมนุษย์ (skin fibroblasts) ที่ความเข้มข้น 0.001-1mg/ml
 • ไม่พบการแพ้และระคายเคืองในอาสาสมัครซึ่งทดสอบโดยวิธี closedpatch test

11. ความคงตัว :  มีความคงตัวทางกายภาพเมื่อทดสอบโดยวิธี heating-cooling หลังเก็บที่อุณหภูมิ 45 และ 4 ºC จำนวน 6 cycles

12.อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ30 ºC : 2 ปี

13. ข้อบ่งใช้และการน าไปใช้ :  ใช้ทาบนฝ่ามือแล้วเกลี่ยให้ทั่วโดยไม่ต้องล้างออก

14. ภาชนะบรรจุและการเก็บรักษา : บรรจุขนาด 30 และ 50 กรัมในขวดหรือหลอด/เก็บในที่แห้งและเย็นและป้องกันแสง

15. ข้อควรระวัง :

 • สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
 • หลีกเลี่ยงการสูดดมและอย่าให้เข้าตา
 • ล้างออกและหยุดใช้เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์
You're viewing: เฮอร์บอล แอลกอฮอล์ เจล
Rated 0 out of 5
สอบถามราคา

สนใจในบริการ

ขอบคุณที่สนใจในบริการ

ทีมงานจะติดต่อกับโดยเร็ว
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถ ADD LINE ได้

Shopping cart close