บาล์มน้้าหอม มาโนเซ่

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : บาล์มน้้าหอม มาโนเซ่

2. สารสำคัญที่เป็นองค์ประกอบ :ประกอบด้วยส่วนผสมของน้้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย ซึ่งได้แก่ ลาเวนเดอร์ (Lavandula angustifolia) มะลิ (Jasminum officinale) และกุหลาบ (Rosa centifola) ที่เก็บกักในอนุภาคขนาดนาโน

3. เลขทะเบียน อย. :  อยู่ในระหว่างการจดแจ้งเป็นเครื่องสำอาง

4. คุณลักษณะเฉพาะ : 

  • ลักษณะทางกายภาพ :  ขี้ผึ้งสีเหลืองอ่อนๆ
  • pH : 5
  • กลิ่น : กลิ่นสมุนไพร
  • ขนาดอนุภาค : 641.31±108.05 nm

5. การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน :  จัดท้า HPLC fingerprintโดยใช้ V-oryzanol เป็น marker

6. .ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสำคัญในสารสกัดและผลิตภัณฑ์ : 

7. การทดสอบประสิทธิภาพในคน :  มีประสิทธิภาพช่วยให้ผิวขาว หลังใช้นาน 4 สัปดาห์

8. การปนเปื้อนเชื้อ : ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค และมีจำนวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์และราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศไม่เกิน 1,000cfu/g ตามข้อกำหนดของ อย. กระทรวงสาธารณสุข

9. การทดสอบความปลอดภัย : ไม่พบการแพ้และระคายเคืองในอาสาสมัครซึ่งทดสอบโดยวิธี closed patch test

10. ความคงตัว :  มีความคงตัวทางกายภาพเมื่อทดสอบโดยวิธี heating-cooling หลังเก็บที่อุณหภูมิ 45 และ 4 ºC จำนวน 6 cycles

11.อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ30 ºC : 3-5 ปี

12. ข้อบ่งใช้และการน าไปใช้ :  ใช้ทาบนผิวหนัง คอ เอว หลัง และข้อ (เข่า ข้อเท้า นิ้ว ข้อต่อ ข้อมือ ฯลฯ) หรือบริเวณที่ต้องการเพื่อให้มีกลิ่นหอมและผ่อนคลาย

13. ภาชนะบรรจุและการเก็บรักษา : บรรจุขนาด 15 กรัมในขวด/เก็บในที่แห้งและเย็นและป้องกันแสง

14. ข้อควรระวัง :

  • สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
  • หลีกเลี่ยงการสูดดมและอย่าให้เข้าตา
  • ล้างออกและหยุดใช้เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์
You're viewing: บาล์มน้้าหอม มาโนเซ่
Rated 0 out of 5
สอบถามราคา

สนใจในบริการ

ขอบคุณที่สนใจในบริการ

ทีมงานจะติดต่อกับโดยเร็ว
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถ ADD LINE ได้

Shopping cart close