คณะกรรมการบริหาร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก. จีรเดช มโนสร้อย

ประธานกรรมการบริหาร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

สนใจในบริการ

ขอบคุณที่สนใจในบริการ

ทีมงานจะติดต่อกับโดยเร็ว
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถ ADD LINE ได้

Shopping cart close