คณะกรรมการที่ปรึกษา

Prof. Dr. Rolf G. Werner

Former Senior

Vice President Boehringer Ingelheim GmbH Ingelheim, Germany

Prof. Dr. Friedrich Götz

Former Head Department of Microbial Genetics

Tübingen University, Tübingen Germany

PROF. DR. MASAHIKO ABE

Director of Acteive Company Professor Emeritus

Tokyo University of Science, Tokyo, Japan

MRS. SARAH HUELLER

Scientific Project Expert

Germany

PROF. DR. TOSHIHIRO AKIHISA

College of Science and Technology

Nihon University, Japan

DR. FABIO SOLDATI, PHARMACIST

Dr.Sc.nat. ETH Former Director of Scientific

Coordination HCA, Health Care (Pharmaton), Switzerland

ภก. สุขวัฒน์ อำมฤคขจร

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

บริษัท ฟาร์มาชูติคอลแอนด์เมดิคอลซัพพลาย จำกัด ประเทศไทย

ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช

ผู้จัดการศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์ แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

สนใจในบริการ

ขอบคุณที่สนใจในบริการ

ทีมงานจะติดต่อกับโดยเร็ว
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถ ADD LINE ได้

Shopping cart close